• STICHTING

  GELIJKE PROCESKANSEN

  De Stichting Gelijke Proceskansen staat voor u klaar als het mis gaat tussen u en de overheid.

STICHTING GELIJKE PROCESKANSEN

 

Nederland is een rechtstaat. Dat betekent dat de staat onderworpen is aan zijn eigen recht. Hiermee heeft elke burger een middel in handen om een overheidsorgaan voor de rechter ter verantwoording te roepen wanneer hij zich onrecht aangedaan voelt. De gedachte is dat mede daardoor er een rem zit op de ongebreidelde macht van de overheid. Hiermee lijkt een machtsbalans in evenwicht te zijn tussen de overheid en zijn burgers.

Lijkt te zijn. Helaas lijkt dat alleen zo te zijn en is de praktijk een andere. De grote uitdaging van elk rechtssysteem is dat er altijd sprake is van enige mate van klassenjustitie. Partijen met meer middelen hebben toegang tot de beste advocaten en kunnen zich dus meer permitteren dan de minder welgestelden. Dit principe gaat ook op in het bestuursrecht.

De gemiddelde burger heeft veel minder kennis van zaken en staan hem veel minder middelen ter beschikking dan dat een willekeurig bestuursorgaan dat heeft. Het is vaak letterlijk David tegen Goliath; Alleen in dit geval is het bijna altijd Goliath die het strijdveld winnend verlaat.

Stichting Gelijke Proceskansen heeft zich ten doel gesteld die scheve verhouding zoveel mogelijk recht te trekken. Dat doet zij door voor verschillende rechtsgebieden partijen te zoeken die bewezen hebben tegen absoluut minimale kosten, vaak op grond van bestaande wettelijke regelingen, klanten effectief kunnen bijstaan.

Stichting Gelijke Proceskansen is opgericht in december 2015 en is een ideële organisatie. Zij heeft geen winstoogmerk en de beloningen van de bestuurders zullen op deze website gepubliceerd worden.

De Stichting Gelijke Proceskansen heeft tot doel om de bestaande ongelijkheid in proceskansen tussen de overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds te verminderen.
1393
 
 • Doordat burgers niet dagelijks met bestuursrecht in aanraking komen, is er van gelijke proceskansen vaak geen sprake. Wij helpen deze achterstand te verkleinen zodat de u een eerlijke strijd kunt strijden.
  Dhr. A (Jos) OostersVoorzitter
 • Hoeveel schade iemand heeft is niet moeilijk in geld uit te drukken, maar de hoogte van dat bedrag wel. Wij zijn daar scherp op.
  Dhr. S (Sander) HansenPenningmeester
 • Het is makkelijk om aan te nemen dat een overheidsorgaan gelijk heeft, maar overtuigen van hun ongelijk is een stuk lastiger.
  Dhr. E (Erik) HoogteijlingSecretaris